برقراری مسیر پروازی جدید توسط شرکت هواپیمایی کیش

برقراری مسیر پروازی جدید توسط شرکت هواپیمایی کیش

شرکت هواپیمایی کیش پرواز جدید خود را در مسیر تهران-گرگان-تهران راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای رضایتمندی و با توجه به تقاضای واصله مسافران، مسیر پروازی تهران-گرگان-تهران راه اندازی شد.

لازم به ذکر است، این مسیر پروازی از 10 آبان ماه با 6 پرواز در هفته برقرار می شود.